2 Letter. No. Naam van den schrijver. Volledige titel van het werk. F. 105/1 Dr.J.J.v. Lochem Verslag van een hygiënische in formatiereis naar Egypte, Tor, Je rusalem, Tunis en Algerye. 1914. F 105/1 Leopold. Dr. L. De Gezondheidstoestand der ar beiders bij de steenkolenmijnen van Poeloe Laoet. 1915. G 215 Charles Turner Aicraft of to day 1917. I 103/2 Kapt. Westerveld. en Luit. Carstens. Het Schieten. 1917. I 77/4 M. Okochi. Die transfersale Festigkeit der Drachtkanonen. 1914. I 77/6 Af. Okochi and M Majima. Torsional trength of steel bars beyond the elastic limit. 1916. I 77/5 Af. Okochi. Ober die Warmespannung in Ge- schützrohre. 1916. M 528/1 J. Versluis. Boldriehoeksmeting met vraag stukken. 1915, M 103/1 Vergelijking tusschen Metrische en Engelsche Maten en omgekeerd. M 138 Dr H. V.d. Stadt. Beknopt Leerboek der Natuur kunde I en II. 1911/1913, M 516/0 Legenda voor de Ned. ind. Topo- graphische kaarten, voor zoove vervaardigd na 1 Januari 1916.1916. N 20/0 G.C.v. Everdin- gen. De Opleiding der Officieren. 0 204 W.C. Schönstedt. Is Wereldvrede mogelijk en zoo ja, hoe bereiken wij dien. 1916.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1917 | | pagina 22