3 - Letter. No. Naam van den schrijver. Volledige titel van het werk. 0 203 J.H. Deibel De Scheldekwestie. 1916. 0 1/5 H.C.v. Assenderp. Staatsrecht van Ned. en Ned. In- dië. 1917. P 78 J. Faes. Ontwerp nieuw reglement op de particuliere landerijen bewesten de Tjimanoek met memorie van toe lichting. 1897. P 79 Overzicht der Geldmiddelen van Nederlandsch-lndië van 1867 af. 1916. P 81 D. Stigter. Statistiek. 1912. P 80 Pr. Voider. Administratieve Statistiek. 1911. Q 210/1 I.I. Hazewinkel. De Javaan gelijk hij schijnt en is. 1917. Q 245/2 R. Broersma. Langs midden Java's Noordkust. 1902. Q 27/1 C.M. Pieijte. De Inlandsche Nijverheid in West- Java als Sociaal-ethnologisch ver schijnsel. Eerste stuk 1911. Q 27/1 idem. Idem Idem Tweede stuk. 1912. Q 27/1 idem. idem idem Vierde stuk. 1913. Q 245/1 R. Broersma. Besoeki, een gewest in opkomst. Q 303/2 G. Lekkerkerker. Land en Volk van Sumatra. 1916. Q 2/2 W.G.C. Bijv a nek. Bewogen tijden. Kronieken en beelden 1915-1916. 1916. Q 208/1 Mededeelingen Encycl. Bur Afl. XII. De Handelsbeweging der Bui tenbezittingen in 1913,1914 en 1915. 1917.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1917 | | pagina 23