verschillende soorten lichlkogels, die hetzij met de hand, hetzij uit een vuurmond weggeworpen werden. In 1897 werden de antieke flambouwen vervangen door een ander soort, bestaande uit een pit van katoenen draden, gedrenkt in een mengsel van kaliumchloraat, stearine, was en zwavel. Naast de bestaande lichtfakkels werd in 19C6 een tweede soort fakkels ingevoerd, gevuld met brillantsas. waarvan in 1915 nog 2 variaties met andere afmetingen ontstonden. De verschillende lichtkogelsoorten werden nagenoeg alle afge schaft. Slechts één mode), verschoten uit de mortier van 7 c. M. A., wist zich te handhaven, nadat verscheidene proeven ter ver betering hadden plaats gehad. Inmiddels was in 19C8 een nieuw soort verlichtingsmiddel, het drijvende petroleumlicht, ingevoerd, dienende voor grachtsver lichting bij permanente werken. Ten slotte werd in 1916 besloten tot invoering van valscherm vuurpijlen. Dit voor wat betreft de verlichtingsmiddelen bij het wapen der artillerie in gebruik. Bij het waptn der genie begon men in 1912 met proefnemingen met vt rschillende zoeklichtinstallaties, nadat eerst in 1911 het oordeel van een commissie over het verlichtingsvraagstuk was ingewonnen. Deze proeven zijn thans blijkbaar nog niet afgeloopen en het laat zich aanzien, dat in deze ongunstige tijdsomstandigheden een bevredigend resultaat ook niet spoedig mag worden verwacht. (Zie hiervoor o. a. het Wetenschappelijk jaarbericht I. K. V 1915.). De tegenwoordige toestand is dus, dat wij in ons leger hebben: le. enkele zoeklichtinstallaties van verschillende lichtsterkten, waar mede nog proeven gaande zijn, 2e. flambouwen, 3e. fakkels met brillantsas en met een andere minder lichtgevende sas, 4e. drijvende petroleumlichten, 5e. valschermvuurpijlen. (Voor de beschrijving van de laatste vier wordt verwezen naar het H. E. V. I.) Welke waarde als militair verlichtingsmiddel kan nu aan elk hunner worden toegekend? De electrische zoeklichtinstallaties zijn van zoodanige lichtsterkte, dat op 10C0 a 12C0 M. middels een veldkijker aanslagen van artil lerieprojectielen, pionierarbeid, voertuigcolonnes en kleinere niet 426

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1917 | | pagina 30