Letter. No. Naam van den schrijver. Volledige titel van het werk. R/A 148 Voorschrift betreffende de inrichting en het beheer van menages. R/A 149 Voorloopige gevechtshandleiding (Grondslagen en aanwijzingen voor het gevecht der verbonden wapens). (G.H.) R/A 150 Kleedingvoorschrift. (KL V.) R/A 151 Gouv. P.T.T. in N.I. Reglementen en bepalingen betreffende den Post- en Post- spaarbankdienst. R. IV. R/A 6/4 Reglement op den garnizoensdienst. Herdruk 1922. R/D 97 Handboek voor de bereden artillerie. Hoofdstuk VI. (H. Ber. A. VI.) R/D 111 Reglement voor de bergartillerie. IV. Grondregels voor de exercitiën te paard. V. Geleiderschool. VI. Batterij- en Afdeelingsschool. (R. Bg. A. IV-VI.) R/D 16/4 Voorloopig voorschrift voor den ver- kennings- en den verbindingsdienst bij de artillerie. (V.V.V.D A.) R/E 73 Voorloopig reglement voor de stelling artillerie. 11. Het richten. (V.R. St. A, 11.) R/H 174 R. H. Kroef. Dienstplichtwet. Wet van den 4den Februari 1922 houdende een nieuwe re geling van den dienstplicht. Met algemeen overzicht, aanteekeningen, tabellarische opgaven en alphabetisch register. R/H 175 R. H. Kroef Pensioenwet voor de landmacht Wet van 17/2-'22, tot regeling van de militaire pensioenen bij de landmacht. Met algemeen overzicht, aanteekeningen en alphabetisch register. R/H 176 No. 35. Voorschrift optisch seinen voor de landmacht (V. Opt. S.L.) I. Het seinen, (ontwerp). R/Q 12 California irrigation district laws as amended 1921. R/T 101 Führung und Gefecht der verbundenen Waffen (F.u.G.) vom 1 September 1921.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1922 | | pagina 5