75 1. DE VELDTOCHT IN ZEVENBURGEN, door H. G. (Met een kaart en drie schetsen). I. HERMANNSTADT. Het terrein. De hoofdketen der Transsylvanische Alpen strekt zich als Cerna-gebergte van Orsova aan den Donau langs den O. Cerna- oever bijna 70 K. M. in N. O. richting uit, buigt daarna in Oostelijke richting en gaat 50 K. M. in die richting door als Vulkaan-gebergte tot waar de Jiu het gebergte doorbreekt. O. daarvan strekt de keten zich als Parengul- en Cibin-gebergte 80 K. M. in Oostelijke richting uit tot de Alt. Van hier gaat de keten als Fogaraser Alpen, La Omu- en Bodza-gebergte 200 K. M. ver Oostwaarts, tot zij onmerkbaar overgaat in het breede woudgebied der Karpathen. Naar het N. W. en N. valt de keten zeer steil af, vooral van het Vulkaan- en het Fogaraser-gebergte, naar Roemenië zachter, be halve bij de Jiu, waar hij ook naar het Z. steil is. Tusschen dezen keten en den Donau heeft men geen andere ketens meer. Aan de N. zijde echter liggen voor de hoofdketen vaak nog andere berggroepen, zooals het Hötzing-gebergte, het Sebeshelyer- het Goszeru- en het Persaner-gebergte, die door diepe dalen er van gescheiden zijn. De toppen bereiken een hoogte van 2000 2500 M. Hoog is het gebergte dus niet. Verschillende wegen voeren door of over het gebergte van Zevenburgen naar Roemenië. Langs de Jiu en de Alt voeren resp. 40 en 115 K. M. lange wegen door het gebergte. De Jiu stroomt over deze geheele lengte al door een nauw ravijn, dat naast de beek slechts ruimte biedt voor een 5 M. breeden kunstweg. Alleen halverwege, bij het klooster Lainici, wordt een keteldal van K. M. middellijn gevormd. De ravijnwanden stijgen tot 1000 M. hoogte. De Alt stroomt alleen over het noordelijke een derde deel door een dergelijk ravijn. Over het algemeen is het dal der rivier ruim i/2 K.M. breed. Deze wegen zijn zeer goed. Groote stijgingen komen er niet in voor, evenmin steile hellingen. Westelijk van den Szurduk-weg langs de Jiu voert een zeer moeilijke weg over dén op 1600 M. hoogte gelegen Vulkaan-pas. Overigens zijn groote wegen over het gebergte eerst bij Kroon-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1924 | | pagina 1