Lijst van boekwerken, welke voor de Bibliotheek van het Departement van Oorlog zijn aangekocht of ten geschenke ontvangen gedurende het 4e kwartaal 1924. Letter No. A .a. A.c. A.f.1. B.a. 160 19 Naam van den schrijver. Lawick, H. Ch. G. van Lanz, H. 65 Alléhaut. 52 I Culmann, F, C.d.4.d.3. E.b. E.b.2. G.c. G.c. 17 40 34 58 59 Friedeburg, von Snijders, C. Maas, A. J. Volledige titel van het werk. De snelle horizontale troepen en hun gebruik. Eibergen, Ma vors, 1924, 1 dl 1 bd. Studiën über Nachtangriffe im Bewegungskrieg. Charlottenburg, „Offene Worte", 1925, 1 dl. 1 bd. Le combat de l'infanterie. Etude ana- lytique et synthétique d'après les règle- ments illustrée de cas concrets de la guerre 1914—1918. Paris, Berger Le- vrault, 1924, 1 dl. 1 bd. Strategie. La manoeuvre stratégique offensive dans la guerre de mouvements. La défense des Etats. Les Traités de paix et le tracé des frontières. La cou verture et les grandes opérations préli- minaires, Elaborations des plans d'opé- rations. Paris, Ch. Lavauzelle, 1924, 1 dl. 1 bd. Schlachten des Weltkrieges. Band 9. Karpathen- und Dnjester-Scblacht 1915. Oldenburg, G. Stalling, 1924, 1 dl. 1 bd. Dertig millioen bezuiniging. Het mili taire vraagstuk. Overdruk van twaalf hoofdartikelen in het dagblad De Stand aard. Amstardam, N. V. de Standaard, 1924, 1 dl. 1 bd. République frangaise. Ministère de la Guerre. Ecoles militaires. Cours d'orga- nisation et législation. Annexe. Paris, Imp. nationale, 1924, 1 dl. 1 bd. De Nederlandsche Weermacht be schouwd in verband met den Europee- schen politieken toestand. 1924. Nationale ontwapening De lucht- en gasoorlog en Prof. Dr. D van Embden. Eene weerlegging van de propaganda voor nationale weerloosheid. Den Haag, W. P. van Stockum en Zn, 1924. 1 dl. 1 bd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1925 | | pagina 1