1. EEN BRUGSLAG OVER DE TJÜTAROEM. (met een plaat en foto's) door PIONIER. Opdracht. Na het voor veldartillerie geschikt maken van een paardenpad bij Tjikadondong, overgangsmiddelen te maken ten behoeve van Veldartillerie, Cavalerie, Wielrijders en Infanterie over de Tjitaroem tusschen Tjipeutir en Bajabang (kaartblad 31 B, Residentie Preanger Regentschappen en Batavia 1: 50.000) met 2 secties genietroepen op oorlogssterkte 100 man); uitge trokken tijd 3 dagen. Verkenning. Gedurende de wegverbetering werd Vrijdagmiddag de over gangsplaats verkend door 2 officieren met 1 inlandsch geniesoldaat als helper; vertrek 11 uur v.m. Met behulp van een ter plaatse aanwezig klein bamboevlot werd een lijn van talidoeg, met verdeelingen om de meter, over de rivier gespannen en het profiel middels peilingen met een dunne bamboe vanaf het vlotje opgenomen, de aard van den bodem vastgesteld en de stroomsnelheid gemeten. Uit peilschaalwaarnemingen, geregistreerd door een mantri te Tjipeutir, konden de te verwachten wisselingen in den waterstand worden nagegaan. De aard en helling der oevers, waar paardenpaden naar de rivier voerden, werd opgenomen. Een onderzoek werd ingesteld naar de plaatselijk verkrijgbare bouwmaterialen en naar de maatregelen, noodig voor legering en verpleging van den troep. Het resultaat was als volgt: profiel: zie figuur 1; bodem: hard met groote en kleine steenen bezaaid; stroomsnelheid: 1 M. per seconde. Mogelijk te verwachten stijging van het water, in dit jaargetijde, boven het aanwezig peil: 1.20 M. Toegangswegen: De Westelijke weg was goed tot aan den rand van het ravijn der Tjitaroem, vandaar een 1 M. breed pad in een zigzag naar beneden, helling 15° tot 20", oe laatste 2'/2 M. steil afvallend naar beneden. Grondsoort bovenste helft roode 623

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1926 | | pagina 1