IND. MILITAIR TIJDSCHRIFT. 1928. *v:-® (®5 fi|J j©5 m MAANDELIJKSCHE UITGAVE VAN DE ONDER REDACTIE VAN T. BAKKER 1H A L F J A A R if 59E JAARGANG. 1 (@5 vry indiscIe krijgskundige vereeniging. KAPITEIN VAN DEN GENERALEN STAF. (gm o BANDOENG, TYP. N. V. BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ VISSER Co, 1928

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1928 | | pagina 1