?;WsMislk::: s#T-S3S»S®i®3SS Sr''Z"S X 1914 de laatste ontwikkelingsvorm der duurzame versterkingen waren. fevensmiddelen, versche lucht en electrischen stroom voor afvoe^ Sitaeeïïilk,1eXrke» is d"tunnel 200 tot 400 m tone; bi) groote .rtillene- msmrnrnmrn wmmm=mmsi De contrescarpmuur zal bi) langdurige nescn e""S De cht Sp 'idTblÜdên!ïrhtoae,^Xoo,'al Udaf de coot,esc,pko.Iers gen, in zijn bewegingen beleI"™"®?; t e van het artilleriewerk slechts memme»?

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 101