VUURMOND Lengte in kal. Proj.gew. in kg. Vo. in m. Dracht in meters. Mond. energie mt. Gewich ten vuur- stelling Gewichten marschst. 155 mm. Schneider 50 50 900 26.000 2.064 16.400 8.700 I 7.700 3 lasten 6.000 155 mm.G.P.F. 29.8 43.1 735 26.200 1.163 11.200 13.000 15 cm. kan. M. 16 (Krupp) 43 52.8 750 22.000 1.514 10.140 6.100 2 lasten 8.000 15 cm. kan. Skoda M. 15 56 20.000 155 mm. G.P.F. (1920 Ver. St.) 45 43 853 23.775 1.594 10.900 12.700 Spaanschkust- kan. van 152 mm. 45 45 915 23.000 1.921 15 cm. kan. Bofors 43 46 770 22.000 1.389 10.200 15 cm. Marine No. 4 L/40 40 41 745 13.000 1.140 N. B Opgemerkt wordt, dat de bereikte dracht, zooals deze hier staat ver meld, weinig zegt t. a. van de waardebepaling van een vuurmond. Door een verandering in affuitage zal b. v. van vele vuurmonden de dracht aanmerkelijk kunnen worden opgevoerd. Wel van belang zijn de Vo. en het Proj. gewicht, omdat daardoor de mondingsenergie wordt bepaald. De fahrbare 75 mm. Fliegerabwehrkatione Vickers- Armstrong. De November-aflevering van „Wehr und Waffen" geeft een beschrijving van dit, door de Vickers-Armstrong fabrieken geïntroduceerde geschut, waarbij tevens eenige beschouwingen over het gebruik van het luchtafweergeschut in het algemeen worden gegeven. Schr. (Maj. a. D. F. Mouths) stelt de vraag, of het geen aanbeveling verdient, bij het luchtdoelgeschut ook de G. K.1 in te voeren, zonder echter een beantwoording hiervan te geven. Gememoreerd wordt nog dat de Fransche luchtdoelartillerie in 1918 4.000 en de Engelsche 4550 projectielen noodig had, om een vliegtuig naar beneden te halen, welke getallen echter, dank zij de toepassing van betere richtmetho- den en het gebruik van nieuwere vuurleidingstoestellen, gedurende de laatste maanden van den oorlog daalden tot 1500, hetgeen echter desalniettemin een groote hoeveelheid blijft. (Wij zouden hier willen opmerken, dat de waarde van het afweergeschut als zoodanig minder wordt bepaald door het aantal projectielen, noodig om een vliegtuig naar beneden te halen, dan wel door het vermogen, de aanvallende vliegtuigen te belemmeren en te hinderen in hunne actie, ten gevolge waarvan het treffen van een doel ten zeerste wordt bemoeilijkt. Het is derhalve de „indirecte werking", welke hier de waardemeter vormt). Van de gegevens zouden wij de volgende willen vermelden. Het kanon heeft een kaliber van 75 mm en een lengte van 40 en 46 kal. Het schootsveld is uiteraard 360°, terwijl een elevatie tot 85° kan worden gegeven, waarbij het

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 105