7. ad a. Net gemekt en de verpakking van de munitie. p. S. No. 1 voor geweer of karabijn 2. 3. P. S. No. 1 voor km's. P.S. No. voor mitrs. 4. P.S. No. 5 5. Handgrn. Detona- toren. 5 patrn. in een houder 10 houders in een doos a 50 patrn 10 dzn. in een blik a 500 patrn. 4 bhk«en in een pakkist on j 2^00 patrn. dzn- ln een zinken trommel a 1000 patrn. z) 5 trommels in een pakkist a 5000 patrn. 2) 24 patrn. in een patroonhouderbak 3) pafr. h. bn. in een tasch 4 patr. h. bn. in een tasch patr. h. bn. in een munitieransel overigens als onder 1. 225 patrn. in een band 2 banden in een kist overigens als onder 1. 48 patrn. in een doos 24 doozen in een paktrommel Q. 36 hgrn. in een kist 12 detonatoren in een trommel 3 trommels in een blik 0,1255 kg. 1,2985 kg. 14,46 kg. 62,80 27,- 180,— kg- kg- kg- 0,927 kg. 2,05 kg. 4.46 kg. 8,61 kg. 6,20 15,20 kg. kg- 0,59 kg. 16,- kg. 27,12 kg. 0,30 kg. 1,20 kg. ad b Het draagvermogen van man, paard en voerluig. zoolang ^Qo^^ge^^e^erd^iin'^e'vQne^elangstëllin'g'ïfeeffge- 10,48 x 0,34 r. b. No. 1: 5 nntrn in 1J. mobilisatleuilrusting naasi 7e bMtaande1'1vernaVloelt0mSl trommels a 1000 patrn welke 20 don/InPeking ook te verpakken in zinken noemde t,»n,„e,s VbbenT.S ü'g „k™QS. ook in de draagmanden kl. (afm. 0 40 X 0 28 v n n X °'2,3, .en Passen trommels in een kist a 5000 patrn wegende mnL verPakk<ng van 5 velde met bruikbaar. De bestaande nanJci a g'' s voor vervoer te blikken a 500 patrn.) zijn wegens hare afmeH, ™or Paj;r°onbllkken (waarin 4 Ne^voor'we^ gebmik^wonden^d^kiste'n^voo^vTj'd'li'^'d Ver74^^jk0'3kunnén 2 trommels a 1000 patrn. +54kcr materiaal voor opvulling 2,kg 3) v lcr totaal rond 65.— kg. slechts 24 Tnsted! i'2s' patin. bevTbem" Patroonhouderbakken voortaan 24

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 24