7 auto's van 1.5 ton of 6 auto's van 2 ton 2), waarbij wij i. v. m. het wegennet de voor keur geven aan de auto's van 1.35 ton. Stellen wij nu het staatje van blz. 28 nogmaals samen, dan geeft dit het volgende beeld ECHELONS karabijn (geweer) km. mitr. a. Vuurlinie (munitie gedragen door de schutters, helpers en handlangers). 30, 50 of 100 1056 1800 Voertuigen en (of) paarden be- hoorendetothetstrijdend ged. 0, 25 of 50 1144 900 b. G. T. van het bataljon en van de mitr. cie. niets 1850 8100 G. T. van het regiment niets niets niets c. Bij den Divisietrein 10, 25 of 50 1350 3600 Totaal per Divisie: 40,100 of 200 5400 14400 Zooals uit het voorgaande is gebleken, hebben wij onderscheid gemaakt in de verpakking van de munitie bij de verschillende echelons en dit is o. i. ook noodig, omdat bij het 1ste en 2e echelon alle onnoodige ballast vermeden moet, worden, hetgeen bij het autovervoer in het 3e echelon niet meer zoo noodzakelijk is. Ernstige bezwaren zijn hiertegen ook niet aan te voeren, daar de munitie op de treinkarren door de dekkleeden voldoende tegen weersinvloeden beschermd kan worden. Het maakt nog een punt van overweging uit of dit 3e echelon ingedeeld moet worden bij het regiment, dan wel bij.de Divisie. In Duitschland heeft men per regiment 1 „Leichte Infanterie Ko- lonne", waarin munitie voor alle bij het regiment ingedeelde wa pens. In Frankrijk is bij de Divisie ingedeeld de „Section hippo- mobile de munitions d'Infanterie", waarbij het in de bedoeling ligt om t. g. t. tot motoriseering over te gaan. In Nederland be- 40 Waarvan 3 auto's met 21 kisten 1365 kg. beladen tot 91 3 auto's met 20 kisten 1300 kg. 86,6%. 1 auto met 20 kisten 4 paktrommels O. 91 2). Waarvan 5 auto's met 24 kisten 1560 kg. beladen tot 78%. 1 auto met 23 kisten 4 paktrommels O. 78%.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 40