3 rantsoenen P. S. No. 1 28.080 kg. 1 rantsoen P. S. No. 5 416 kg. 3 rantsoenen handgranaten 2.550 kg. 6 rantsoenen 7,5 cm. bg 29.208 kg. 3 rantsoenen 10,5 cm hw. 25.074 kg. totaal 85.328 kg. of rond 85 ton. Dit Divisie-rantsoen vereischt voor het vervoer 9 G.-wagens met een beladingsvermogen van 10 ton, en bij opvoer van een ver verwijderd „eindstation" naar het gebied van actie 60 auto's van 2 ton (beladen tot 80 °/0) (reserve-auto's inbegrepen). De wijze van indeeling dezer auto's in bepaalde eenheden is een vraagstuk op zich zelf, dat wij thans, als buiten het bestek van dit opstel vallende, niet nader in beschouwing zullen nemen. Wellicht bestaat hiertoe later nog gelegenheid. Wordt vervolgd). 43

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 43