es^vsmstst -itssTdrfes.- - *h™ »ade,toSeH?'te™"jl o'^SS .,oor' e," beh«"J«» thans contfia'S^ v,d° °l" 8. BESPREKING ORGAAN VAN DE N. I. O. V. NOV. 1932 No 11 Qeneraal-maj. b.d. A. Kruisheer vervolgt zijn oostel cxptitpM waarop schr. het gezag overgaf aldaar tot het tijdstip, $$&$sÊssm ving, terzake van moed, beleid en trouw in fiTs hTI ont" aan,e8ge„v,„ ,er!teki'„ee„ h" dagen ZrwW l^^^t^J3 1*1 de °fficieel erkende Mohammedaansche feest- Mandsjoerije oms/hrijft. raPPort van de volkenbondscommissie voor den Legercommandant Generaal' I r Wnï S «^-lidmaatschappen aan Kasteelt, terwij?de^bSlkellS ieïslawn m,* r" °eneraal L' C'A' van de periodiek" de Nov.-aflevering besluiten tles en rubrlek „Uit pers en v. O. 9. UIT DE VAKTIJDSCHRIFTEN. Oefeningen. te laden, dat dan intusschen reeds 14 ?n r,u.^re^e" om het eerste Baton, in naar

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 96