1. TACTIEK EN TANK. door M. H. DU CROO. Majoor der Infanterie. 9 Augustus 378 Slag bij Adrianopelde onoverwinnelijke Ro- meinsche legioenen worden door de horden lichte cavalerie der barbaren onder den voet gereden een bijna duizendjarige over- heersching der cavalerie op alle europeesche slagvelden vangt aan. Eerst tegen de Zwitsersche piekeniers bij Laupen en de Engel- sche boogschutters bij Crécy moet de cavalerie zich geslagen erkennen: zij heeft de wapenwerking van haar tijd niet onderkend en zich daartegen niet tijdig hervormd de zware, geharnaste, te voet onbewegelijke en tactisch slechts op de frontaal gereden charge ingestelde ruiterij raakt tactisch uit den tijd En haar groote voorman en held, Bayard, stelt zich tegenover het eerste schietwapen zooals velen thans zich nog stellen tegen over een ander nieuw strijdmiddel: het gas. Na de „zwarte eeuwen'' der tactiek vindt Gustaaf Adolf een oplossing en tevens een overgang naar tactisch-gezondere begrip pen in de samenwerking der wapens de infanterie, het minst bewegelijke der beide wapens, bindt den tegenstander in front, houdt hem vast, belemmert hem in zijn verdere bewegingen, de cavalerie omvat, grijpt naar de zwakke punten in flank en rug, en rijdt de beslissende manoeuvre. Dit is de oplossing, die Crommwell tot de overwinning van Naseby, Condé tot Rocroi, Seijdlitz tot Zorndorf en Napoleon tot Dresden brengt. En in diezelfde oplossing ligt waarschijnlijk ook grootendeels de verklaring voor de hulpeloosheid, waartoe de tactiek in den wereldoorlog vervielhet bleek bereikbaar om een vijandelijk loopgravenstelsel te doorbreken, het bleek onbereikbaar om die doorbraak snel en voortdurend zoodanig uit reserves te voeden, dat de beweging niet tot stokken geraakte en derhalve de beslissing bereikt werd vóórdat vijandelijke reserves zich enkele kilometers verder andermaal ter verdediging hadden vastgezet, 193 Every new weapon has been anathe ma until it became familiar, but none has been abandoned once its superior effectiveness to the old has been proved. Liddell Hart

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 1