trated and used in as large masses as possible for d e c i s i v e m a n o e u v r e against the flanks and communications of the enemy, which has been fixed by the infantry them selves mechanised and artillery." w 5?iAa!'-u3t °P dez^ ,wi]ze tenslotte n°g zal overblijven aan werkelijke, aan „oude infanterie, „men who fight on foot" dat zal ongemeen goed geoefend moeten worden in de infiltratie techniek en -tactiek, in de infiltratie-manoeuvre. Maar dat kan men dan ook eischen en verwachten van de alsdan u i t g e- iVfantJ e.'"fantene (d"s niet langer de „massa"-infanterie „what infantry lose in numbers, they will gain in stales; the hollow mockery of calling them the „decisive" arm is no compensation for being treated as mere barrage and tank followers, and to be the picked «light infantry" of the future mobile army is a greater distinction than being the „cannon-fodder mass of the present aaJI - 5 o°g een korte beschouwing over de zoogenaamde v™™'?* I f de denkbeelden van de „Engelsche School" Vooral Engeland en Amerika streven naar een nieuwe leger vorming, vrijwilligerslegers (en hier loopen zij evenwijdig aan de inzichten van von Seeckt) bestaande uit geheel gemotoriseerde eenheden en gewone, doch gemoderniseerde eenhedendeze laatste eenheden gemoderniseerd door toevoeging van mechanisch vervoer en van mechanische strijdmiddelen. Zij zullen dus hoofdzakelijk bestaan uit. vechtwagens pantserauto's artillerie met motortractie artillerie op motoraffuiten bataljons infanterie op auto's; mitrailleurbataljons op auto's; pioniers op auto's verbindingspersoneel op auto's. En men denkt zich dan dat de toekomst zal zijn aan de ge mechaniseerde infanterie en artillerie, die den tegenstander in ront binden en vasthouden, terwijl de moderne tank-cavalerie ver en wijd uithaalt tegen flanken en verbindingen. Ten aanzien van dezoogenaamde „Engelsche\School"hetvolgende. Zij kan waarschijnlijk op de kortste en duidelijkste wijze aan- gegeven worden door de beginselen en denkbeelden van haar meer behoudenden rechtervleugel (kolonel W. D. Croft) en haar „revolutionnairen" linkervleugel (generaal J. C. F. Fuller) naast en tegenover elkaar te stellen. A. De theorie Croft. „fj" ^net paard en h'ermede de te paard ageerende cavalerie heeft gedaan en tegenover den motor en tegenover de combinatie mitrailleur plus prikkeldraad. 206

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 14