colonne brug kunnen worden geslagen. Met uitzondering van het planken dek zou echter de bovenbouw geheel moeten worden geïmproviseerd, een werk waarin onze pioniers nog ongeoefend Z11De suggestie van den kapitein der Inf. P. Scholten tot voorbe reiding in vredestijd van een rijdenden vaartuigentrein jn. b. v. prauwen (zie Orgaan N.I.O.V.) heeft tot op heden met tot een nadelT onderzoek geleid. Hoewel dz. zonder gegevens omtrent praktische proeven deze voorgestelde oplossing (een surrogaat da het aanlokkelijke voordeel heeft goedkoop te zijn) met zonder meer verworpen wordt, wordt er toch vrij sceptisch tegenov gestaan o. mP ook daar prauwen, die langen tijd uit het water ziin en aan weersinvloeden bloot staan na transport op auto naar de plaats van gebruik naar dz. vermoeden zoo met geheel onbruikbaar (uit elkaar gerammeld), dan toch behoorlijk lek en dus voor onmiddellijk gebruik minder geschikt zullen zijn. Niet-voorbereide bruggen. Hiervan komen in aanmerking om gebruikt te worden voor snelovergangsmiddel de snelvlotbrug voor Infanterie en wielrijders zoomede de petroleumblikken-vlotbrug voor Infanterie, cavalerie, wielrijders, A bg, treinkarren en personenauto s. Voor lichte co- lonnebrug komen in hoofdzaak in aanmerking de bamboevlotbrug en de pinang- en rondnoutschraagbrug, terwijl voor zware colonne- brug in den regel de jukbrug zal worden gebruikt. Snelvlotbrug voor Inf. en Wr. Deze is bij stilstaand water bruikbaar tot zeer groote breedten. Zoodra eenige stroomsnelheid optreedt wordt de overspanning beperkt en zal b. v. bij de maximum toe te laten stroomsnelheid ni l a VU m. per seconde hoogstens 60 m. bedragen. Een be zwaar is, dat eerst een ploeg naar den vijandelijken oever moe paan voor het aanbrengen der overtrekinnchting. Ook het ter plaatse aanmaken levert bezwaar opbij een in 1932 gehmiden gecombineerde nachtoefening (Infanterie en P1?™6'8) geluid veroorzaakt door het kappen en aanmaken van de brug tot ver op den vijandelijken oever hoorbaar, zoodat de plaats van overgang door den vijand gemakkelijk tijdig vast te stellen was. De troep kwam zelfs gedurende den aanmaak onder vijandelijk km. vuur van ongeveer 250 m. afstand. Het zal voorts de vraag zijn of men bij overgang op een breed front steedster plaa een voldoende hoeveelheid bruikbare bamboe voor b.v. 8 a 12 snelvlotbruggen aantreft. Tijd noodig voor een sectie pioniers voor het aanmaken van 50 m. brug, indien de materialen gekapt ter plaatse aanwezig zijn, 3 uur.tijd noodig voor het slaan a 5 minuten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 29