vliegtuig voldoende gekenmerkt. Immers ligt de overgang van het lichte naar het zware bomvliegtuig bij een bomlast van 750 a 1000 kg. Eerlijk moeten wij bekennen dat een twee-motorig vliegtuig als door ons voorgestaan niet kant en klaar voor onze behoeften aan de markt is, hoewel de indertijd door ons vermelde Boulton and Paul „Sidestrand" nog altijd als illustratie kan dienen. Er is echter reden te over om te verwachten dat de industrie bij ontstaande vraag, deze al spoedig zal weten te voldoen. Het vliegtuig ondergaat momenteel een grooten snelheidsimpuls, veroorzaakt door de vorderingen in den amerikaanschen verkeers- vliegtuigbouw en de techniek der compressormotoren. In luttele jaren is de praktische snelheid van zoowel militaire als civiele vliegtuigen daardoor 100 KM. p. u. gestegen, terwijl de snel heidscurve nog steeds steil omhoog gaat. Deze snelheidswinst heeft de bruikbaarheid van het tweemotorig vliegtuig voor mili taire doeleinden onevenredig sterk doen toenemen. Een dergelijken snelheidsimpuls kreeg het vliegtuig ook tijdens den wereldoorlog, tengevolge van de onophoudelijke vraag naar betere prestaties en onbeperkte credieten. De verhooging der snelheid werd toen verkregen door inbouw van steeds zwaardere motoren, en door geheel af te stappen van den bouw van bal- convliegtuigen met drukschroef. Behalve omdat het minder snel was, gaf ook de moeilijkheid om het balconvliegtuig van een defensieve bewapening in den rug te voorzien aanleiding ertoe deze ideale constructie voor een verkenningsvliegtuig los te laten. De tijd dat de militaire behoeften het tempo der vorderingen in de luchtvaart bepaalden, is ondanks den grooten omvang der luchtmachten voorbij. Het zijn nu de constructeurs die de con currentie der vrije markt hebben aangedurfd, welke de leiding hebben overgenomen. Wat nu is daarvan de verstrekkende consequentie Het is deze, dat waar vroeger op aanwijzing en voor de be hoefte der groote militaire afnemers de door hen noodig geachte vliegtuigen door de constructeurs langs afgebakende lijnen werden gebouwd, nu de vorderingen van vliegtuig- en motorenbouw vaak aan de vraag en het inzicht der militaire autoriteiten voorafgaan, hen zoodoende soms voor verrassingen stellende. Men bekijke daartoe eens aandachtig het ondervolgende staatje der laatstelijk in de Vereenigde Staten in dienst gestelde verkeersvliegtuigen 349

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 53