7 GODSDIENST, WIJSBEGEERTE, ENZ. Hat das Heer eine Seele door Münchau. MENGELWERKEN. Generaal C.J. Snijders. 1852—29 September— 1932. Grepen uit diens rijk en welbesteed levendoor W.G. de Bas. Generaal Snijders. Ridder Militaire Willemsorde; door G. Nijpels. Jan Coenraad Koopman (1790-1855); door W.G. de Bas. Schlieffendoor v, Cochenhausen. Von Scharnhorst zu Schlieffen; door Muff. M. W. '32 No. 20. Mav. Oct. '32. M. S. No. 9-'32. I. G. Oct. '32. Mar. B. '32 5e Afl. M.W.M. '33 Febr. M. W. '32 No. 21.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 117