P X XX O I. M. J\ 1933, No. .9. Rivierovergang II. Bijlage No. 4. Lu .A. (mt'n Zoek iJ RA.4-. IVd.Z.A. Bijlage bij Div. bevel No III Zeer geheim dd 7-3-33 Calque stafkaart bladen 12 C en 12 D Schaal 1 50 000. 0. Tn3 R.V. 1H<LV.PA. Z7/u Ao/o ~Cof Legenda. 6.7». ZR.J. X 1 .regelingsofficier No 1 X a. I. algemeen leider overgangsptaats No. 1 ==l^= pontonveer b A - grens inschepingsstrook B plaats rechterlrrigatiehoofdkanaal en af te sluiten flanken C frontlijn bruggenhoofd voorbereid, automatisch af te geven artillerievuur voorbereid artillerievuur af te geven op aanvraag N.B. De W. v. d. Tji Oedjoeng aangegeven troepenopstelling is de uitgangs opstelling, welke m u.v. AI vd 8-3-33. 2 v. m. moet zijn ingenomen. 'pel Mi /Af ,'vcl(mo/orj I pe/M3+ pel M?

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 125