2. Na aankomst troepen 2e vaart, m. b. v. l'/2 Cie pioniers het kanaal overschrijden en onder achterlating eener directe be veiliging voor den verderen overgang een bruggenhoofd vormen in de lijn C. welke lijn zonder mijn machtiging alleen met verk. afdeelingen te overschrijden. Na overschrijden rechterirrigatiehoofdkanaal Cav. verkennen naar Parigi en driesprong 4 km. O. van Binong. 3. De Km's van Inf. II, 1 pel. mitr. en 1 sie mort. van 1 R. I. verleenen vuursteun van den eigen oever. 4. Voorbereidend artillerievuur en vuur gedurende begin over gang als in schema van D. A. C. aangegeven. Vervolgens 2 afdn. Abg. hoofdtaak rechtstreeksche steun le echelon, neven taak vuur op grooten afstand afdn. hw. en vd. hoofdtaak artilleriebestrijding en vuur op grooten afstand (vit. wn.), neventaak steun le echelon. 5. Pioniers: G. 2 en V2 G. 1 hulp voor overschrijden over breed front van rechterirrigatiehoofdkanaal en openen der op de Tji Oedjoeng loozende spuisluizen van dat kanaal. Daarna wegverbetering op O. oever. Rest G. 1 t/b. C. inschepingsstrook. 6 aInname uitgangsopstelling 2v. m. ingenomen, m. u.v. A.Ivd, P.A 4, Lu. A. (min Zoekl.) en Cav. welke zoo laat mogelijk naar voren, groote weg Tjikeusal— Panosogan 1 zooveel mogelijk vrijlaten door de inf. (incl. G. Tn.) b. Troepenverplaatsingen: Met rivierbewaking in N. vak belaste inf. en cav. naar Wa- lantaka 1. (152306) A. vd. zoo laat mogelijk aantrekken. Alle verplaatsingen bij duisternis en geheim. c. Technische regeling overgang als in berekening aangegeven, aanvang bij 1 en 3 7 minuten later dan bij 2 en 4. 7. Misleiding Aan benedenloop Tji Oedjoeng sterke bedrijvigheid door bewakingstroepen en A. vd. Na vertrek A. vd. hevig artillerie vuur nabootsen door moordslagen omstreeks 4 v. m. 8. Luchtstrijdkrachten de jagers bij dagaanbreken startgereed. verkenners 2 t/b D. A. C. 9. Verbindingen Telefoonverbindingen in inschepingsstrook 8-3-'33 2 v. m. gereed. Na inzetten overgang verzamelplaats berichten op O. oever bij Rangkasmonjet met radiotelef. (zoo spoedig moge- 414 Deze lijn, door den Div. C. op de kaart aangegeven, is dezelfde als die voorkomende o/d bijlage van het Div. bevel (Bijlage No. 4.) W.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 14