voor aanvoer van munitie, gereedschappen en materialen, afvoer gewonden, berichtenwisseling, enz. Bij de overgangsplaatsen 1 t/m 4 zijn op dit moment onder scheidenlijk 5, 3, 1 en 0 pontons door beschadiging buiten gebruik gesteld. Tusschen 8.30 en 9.30 v. m. komen de vier pontonveren van P. A. 4 gereed en wordt aangevangen met het overzetten van de eerste bt. van A 111 bg. Nadat vervolgens bericht van vooruitgang O. van het rechterirrigatiehoofdkanaal is ontvangen, worden de afdeelingen art. ingaande 10 v. m. in O. richting verplaatst, waarna de bestrijding der vij. art., die steeds krachtiger vuur begint te brengen op het oprukkende le echelon, m. b. v. vit. waarneming krachtig wordt hervat. 11. v. m. wordt door C. le echelon van een verk. vliegtuig (rechtstreeks onder C V.) bericht per berichtkoker ontvangen van vij. troepenverplaatsingen bij Djawilan (166291) in N. richting te 10.45 v. m van welk bericht te 11.10 v. m. door C. 1. Div. wordt kennis genomen. 11.30 v. m. wordt de frontlijn van het bruggenhoofd door het le echelon bereikten onmiddellijk met ingraven begonnen, terwijl voor verkenning eenige kleine afdeelingen buiten de frontlijn naar voren gaan. Op dit moment zijn in totaal 8 pontonveren in de vaart. 11.40 v. m. ontvangt C. le echolen van de Cav. bericht van sterke vij. bezetting van rubberperceel Raab (W. van Parigi 1) en wordt storend vuur geopend in Z. O. richting op het weggedeelte Harendong Binong. Te 11.45 v. m. ontvangt C. le echelon een bericht van de Cav., hetwelk het ontvangen vliegerbericht aanvult. 11 45 v. m. wordende nog ter beschikking van de C. V. zijnde luchtstrijdkrachten door den C. V. tegen den in de richting van het bruggenhoofd oprukkenden vijand ingezet. Ingaande 11.50 v. m. wordt de in O. richting verplaatste A. II. bg. opgedragen over te gaan tot de neventaak, (i. c. bestrijding van den uit het Z. O. naderenden vijand). Door de pioniers van het le echelon zijn in den loop van den morgen O. van de Tji Oedjoeng de drijfzakkenvlotten en bam- boevlotten verwerkt tot loopbruggen gebruikt bij den overgang van de Inf. van het le echelon over het rechterirrigatiehoofdka naal en onmiddellijk aangevuld door een zestal loopbruggen van klapperstammen. Voorts werden m. b. v een tweetal pontons voor drijvende ondersteuning twee bruggen voor de artie. van het le echelon geconstrueerd. Door de inmiddels geopende spuischuiven in het betrokken vak zakt de waterstand in het rechterirrigatie hoofdkanaal slechts zeer langzaam. Naarmate meer pioniers bij het kanaal vrij komen wordt geleidelijk de wegverbetering in hoofd zaak bestaande uit het verbeteren of maken van een groot aantal duikers en kleine bruggetjes en een aantal wegomleggingen onder handen genomen. Op den W. oever worden door de sien van G. 1 418

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 18