1. RIVIEROVERGANG (II.) door F. G. L. WEIJERMAN, Kapitein der Genie. (Met 5 bijlagen). ERRATA, behoorende bij het I. M. T. 1933 No. 5. bladzijde regel staat moet zijn 403 18 Blad 1 Blad I 19 50.000). 50.000) 404 3 Ma ja Madja 407 21 de Div. C. den Div. C. 408 9 52 m 25 m 409 32 en afd. en 1 afd. 410 20 9-3-'33 6-3-'33 22 3-3-'33 6-3-'33 413 28 keusal Pe- keusal-Petir 1 tir 1 40 ,I.G. C. I. G. 419 21 Kol. X. Kol. X." 421 22 10-3-'33 12-3-'33 427 19 toegevoeld toegevoegd 428 19 en sien en 2 sien 429 6 inschepings inschepings(o)offn offn ae snuaue op o-o- n. m. zie uijiage 1 neen uesiuieu irr 403 rpI1l u „A XAMoi/vl yy

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 1