9. Pioniers: a.0 2 2 siën G 1 Na aanvang overgang zoo spoedig mogelijk met medeneming van maximum hoeveelheid gereedschap en draadrollen naar O. Tji Oedjoeng-oever, de daarbij gebruikte drijfzakken- en bam- boevlotten overbrengen naar het rechterirrigatiehoofdkanaal en voorzien in overgang daarvan voor het le echelon. Vervolgens openen spuisluizen kanaal-7// Oedjoeng, en weg- verbetering O. van de Tji Oedjoeng. b. 2 siën G 1 Ter beschikking C. inschepingsstrook. c. 3 siën G 3 Onmiddellijk na aankomst ter plaatse belast met het onder houd der ondervolgende wegen (per sie 1 weg) 1. verbeterd paardenpad Tambiloek Dahoe Soekaradja. 2. verharde weg Petir 2 Panosogan 1. 3. verbeterd paardenpad Tjigandaria 1 Tjiasem 1. 10. Verkenning: C. le echelon zal na overschrijding van het rechterirrigatie hoofdkanaal zoo spoedig mogelijk den rivierovergang bij Parigi 1 zoomede den driesprong 4 km. O. van Binong doen verkennen. 11. Verband: a. berichten Tot 7-3-'33, 10 n. m. naar Div. St. Kw. Serang, ing. 7-3-'33 9 n. m. naar Div. C. P. te Tjikeusal. Op O. oever Tji Oedjoeng na aanvang overgangverzamel plaats berichten Rangkasmonjet. b. Zie nader uit te geven bevel voor het verband en de ver bindingen. 430 C. I Div. o/l Hd. St. (w.g.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 30