projectielen kon steunen. Heele lijsten van voorbereide kaartvuren werden door de wederzijdsche artillerieën opgemaakt. Bij den aanval op Cheribon bezat eene afdeeling geen andere waarne ming, noch voor de vuurleiding noch voor doelopsporing, dan een artillerie-vliegtuig. Indien dit vliegtuig neergeschoten was, zou deze geheele afdeeling voor de medewerking uitgevallen zijn. Men kan nu eenmaal niet den vijand overal aangrijpen of hem weerstand bieden, tenzij men zich zóó sterk voelt aan infanterie, automatische vuurwapenen en infanterie-geschut, dat men het daarmede alleen aandurft. Het terrein wordt vaak te weinig als bondgenoot gekozen. Voor het in werking brengen der artillerie wordt vereischt: a. verkenningen van het terrein voor: waarnemingspunten, stellingen, de opmarschwegen daarheen, de opstellingsplaatsen van de draagpaarden en de auto's van de gevechtsbatterij en de opstellingsplaatsen van de gevechtstreinen b. een spoedige opmarsch van de batterijen en c. het snel in stelling komen daarvan, d. de aanleg van de verbindingen, e. de topografische plaatsbepaling van de batterijen en waar nemingsposten en de vastlegging van de schietbasissen en f. het in werking stellen van het weerstation. Voor het behoorlijk vervullen van haar taak zijn noodig 1. een goed stel waarnemingsposten voor de vuurregeling, om de projectielen op de juiste plaatsen te brengen, 2. een goede doelopsporingsdienst, 3. een goede verbindingsdienst, 4. goed en snel werkende staven, teneinde spoedige beschietingen van doelen en vuurconcentraties van meerdere batterijen over het geheele gevechtsveld mogelijk te maken. 5. verkenningen en voorbereidingen voor verplaatsingen van batterijen, W.- en Co.-posten en 6. een verzekerde munitie-aanvulling. Ad o. Bij den opmarsch naar den vijand gaan verkenningspatrouil les van de artillerie vooruit, zoo mogelijk achter de beveiligende cavalerie, om in de eerste plaats waarnemingsmogelijkheid en in de tweede plaats stellingmogelijkheid in bepaalde terreinstrooken na te gaan. De waarneming heeft den voorrang, omdat het berg- geschut en de houwitsers nagenoeg overal kunnen staan, alleen het veldgeschut biedt moeilijkheden, en de stellingen nog nader verkend worden door de Afd.- en B.-Cn. 433

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 33