oude prauw, capaciteit 8 man) aangegeven. Een beschrijving der materialen zegt o.m. dat klapperstammen en bamboes in groote hoeveelheden verkrijgbaar zijn; het materiaal bamboe is echter niet. fraai (geringe houtdikte, beperkt drijfvermogen), zoodat de bevolking in den regel zelf bamboe van verscheidene dagen varen stroomopwaarts betrekt. Ten slotte zijn op de kaart eenige per- ceelen aangegeven, welke gemakkelijk tot hulpvliegterrein kunnen worden ingericht. Inhoud luchtfoto's. Uit de ontvangen veel meer sprekende luchtfoto's blijken allereerst nauwkeurig de bedekte terreingedeelten, de aan luchtver- kenning geheel blootgestelde wegen, paden en perceelen, het beloop van de Tji Oedjoeng met zijkali's en de beide irrigatiehoofd kanalen, deze laatste met alle overgangen en spuisluizen de steile oevergedeelten en stroomdraad zijn duidelijk bij de Tji Oedjoeng te onderkennen. Ondiepten in de rivier teekenen zich af en de bedektheid der oevers, aard van de beplanting en natte sawah's zijn gemakkelijk vast te stellen. Kortom de foto's geven in velerlei opzicht een bevestiging en ruime aanvulling van de gegevens van het rapport en er dient nog slechts een betrekkelijk beperkte nadere technische verkenning w. o. van de door begroeiing aan de lens onttrokken geweest zijnde paden en wegen, aanwezigheid (mas keering) materialen, gesteldheid van het terrein m. h. o. op verkeer buiten de wegen en juiste plaatsen voor overgang te geschieden. Besluit van C. I. Div. 3.15 n. m. brengt Hd. St. in tegenwoordigheid van den D. A. C-, C. 1. G. en Kapt. Z. verslag uit aan den Div. C., een kort over leg volgt, waarna te 3.30 n.m. de Div. C. zijn besluit aan Hd. St. mededeelt, t. w. 1. As rivierovergang 300 m. Z. v. Kapol. Ie echelon omvat 2 Regn. Inf., 2 pels. mitr. en de mortn. van het 3e Reg., C. 4, l'/2 Cie pioniers en afd. Abg. Beide Inf. regn. gelijktijdig overper reg. 2 overgangsplaatsen. 2. De pontonafdeelingen geheel beschikbaar voor eerste echelon. 3. a. Inschepingsstrook. Van Kedoengtjinde 1 tot Tjiasem 1 W. grens plus minus 100 m. W. van linkerirrigatiehoofdkanaal. C. inschepingsstrook: C. G. 1, tevens belast met nadere verkenning inschepingsstrook. Plaats brugslag verkennen bij veer Panosogan 1 en bij Rantjalajoeng. Per P. A. eenig verk. personeel t. b. C. G. 1. Taak G. 1 binnen inschepingsstrook verbeteren wegen, paden en maskeering, uitkijkstellingen, aanmaak bamboevlotten voor overgang Cav., opvouwbare draadrollen voor hindernissen 409

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 9