Willen verkenningspatrouilles kunnen zien zonder gezien te worden, dan moeten zij zoo klein en bewegelijk mogelijk zijn. Volgens de Fransche voorschriften is de eigenlijke verkennings patrouille, de „reconnaissance" slechts 1 officier of onderofficier en enkele manschappen sterk. „Elle ne possède aucun élément de force". Daarnaast kent men in Frankrijk de „patrouilles", welke de lichte troepen voor eigen beveiliging uitzenden, al verrichten zij uit den aard der zaak mede verkenningswerk. Ook deze patrouil les zijn vrij zwak, zij bestaan in principe uit 1 escouade d'éclai- reurs (1 commandant en 5 man) of uit 1 groupe de combat, dat is 1 escouade d'éclaireurs en 1 escouade de fusiliers (k. m. groep), zijnde minder dan een half peloton Hoewel wij er voor kunnen voelen ook bij ons de „patrouilles' een zeker afwerend vermogen te geven, meenen wij het gebruik van sterke verkenningspatrouilles, in Duitschen geest, te moeten ontraden. Ten eerste verwachten wij daarvan weinig nut gezien de wijze waarop zoo'n patrouille zal moeten ageeren ten tweede gelooven wij, dat bij onze zwakke cavalerie de onmogelijkheid van een dergelijk optreden spoedig zal blijken. Toevoeging van zware mitrailleurs aan het verkenningsdetache ment moet urgent worden geacht. Ook zij, die de nieuwe organi satie slechts beveiligend zouden willen doen optreden, zullen de noodzakelijkheid van zware mitr. moeten erkennen. Alleen zware mitr. kunnen het geheel den noodigen weerstand geven, zonder welken geen actie mogelijk is. De indeeling van zware mitr. kan geschieden door toevoeging aan de cavalerie (dus een afd. op paarden) of door toevoeging aan de wielrijders en dan in den vorm van een motormitr. pelo ton of wel op beide manieren. Indeeling van een motormitr. peloton verdient niet alleen uit economische redenen de voorkeur, doch biedt ook tactisch vele voordeelen. Wel zijn de mitr. daardoor aan de wegen 2) en het terrein in de onmiddellijke nabijheid daarvan gebonden, doch daar tegenover staat het voordeel van zeer snelle verplaatsbaarheid, wat bij het gebruik van mitr., ingedeeld bij lichte troepen, van veel nut zal zijn. Het verdient overweging 1 sectie van het peloton uit te rusten met mitr. van groot kaliber, 12,7 m.M., met het oog op bestrijding van pantserwagens en vliegtuigen. 517 Een Fransch peloton cavalerie bestaat uit 2 groupes de combat en 1 es couade de fusiliers complémentaire. 2) Het is verwonderlijk hoe ver men met een zijspan op secundaire wegen komt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 15