to the advanced guard when available. Their action should be controlled by the officer commanding mounted troops". In de Nederlandsche Gevechtshandleiding lezen we over pant serwagens: „Overdag worden zij, in samenwerking met cav of eigen ^troepen" V°°r de verkennin§ °P grooten afstand voorde In overeenstemming daarmede vinden we in Europa de pantser wagens steeds in de organisaties van lichte troepen opgenomen Ook wi] zullen goed doen dit voorbeeld te volgen. Ter ondersteuning van het voorgaande mogen thans allereerst enkele buitenlandsche organisaties worden gegeven. F r a n k r ij k. Groupe de reconnaissance de corps d'armée. Commando (kolonel). 2 eskadrons cav., elk a 4 pelotons en 1 groep mitr. (2 stuks") 1 comp. wr. a 3 secties en 1 groep mitr. 1 peloton de mitr. sur aut., bestaande uit 4 voitures armées en 5 motocyclettes. 1 poste de T.S. F. (op vrachtauto) en 1 poste d'écoute d'avion. Groupe de reconnaissance de la division d'Inf.. 1 eskadron cav. 2), 1 comp. wr. 2) en 1 peloton de mitr. sur België. autos2>- Per legerkorps1 licht regiment 1 afdeeling 2 esk. cav., elk a 4 pelotons a 2 groupes de combat 1 esk. cycl. de mitr. 1 afdeeling 1 esk. cav., 1 esk. cycl. en 1 esk. cycl. de mitr.. Per divisie1 esk. d'éclaireurs montés. Nederland. Per divisiegroep 1 Verkenningsafdeeling Staf, 2 comp. wr., 1 res. esk. huzaren, 1 sectie p.wagens, 1 mitr. peloton (6 zw. mitr.). asci,a» Per divisie 1 esk. wielrijders. 508 AutomitrailleuseVoiture blindée rapide, bemanning 4 man, waarvan 1 bewapend met 1 mitr. en 1 kanon van 3,7 c.M lLUf C°™lla,t est 'f Peloton ,de 3 voitures; il ne doit pas en principe m -^C j6 Normaal wordt stilstaande gevuurd. Gewicht 6 ton Max snelheid op den weg 45 K.M., actieradius 200 K.M. Icnloton. max. 2) Organisatie als voor het corps d'armée.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 6