8. KAARTEN OP „WATERPROOF" PAPIER, door A. KINT, Kapitein bij den Topografischen Dienst. In het jaar 1930 gaf de „Ordnance Survey" van eenige distric ten van Engeland en Wales met een druk toeristenverkeer, kaar ten uit, die op taai en sterk papier waren gedrukt en daarna volgens een nieuw procédé „waterproof" gemaakt werden Over deze kaarten vermeldde de „Geographical Journal" vol. LXXV no. 6 van Juni 1930 op bldz. 566 het volgende: „This is known as Places' waterproof Paper and it should be a boon to all those, who have to use maps in the open during wet weatherfor all who have had experience of this, know to what a dreadful condition ordinary paper maps are reduced af ter they have been handled in the rain. It is claimed that this new paper is not damaged by wet, and a map printed on it, after being run over by a car and covered with mud, when scrub bed with soap and water and ironed, was as good as before". Aangezien nu het gewone papier der topografische kaarten, vooral voor het gebruik bij de infanterie, over het algemeen on voldoende duurzaam is en zelfs de opgeplakte kaarten na gebruik in een goede regenbui in den regel min of meer onbruikbaar zijn, werd besloten bij den Topografischen dienst, proefonder vindelijk na te gaan, in hoeverre het gewenscht was om ook voor de Indische kaarten het waterproof-systeem in te voeren. Bij wijze van proef werden in 1931 van de garnizoenskaart van Malang, waarvan een herdruk noodzakelijk was, een beperkt aantal bladen op „Places' waterproof paper" gediukt. Bij het drukken van de kaart deden zich geen bijzonderheden voor. Het papier liet zich goed bedrukken en absorbeerde den inkt vlotde kleuren pakten goed en droogden snel. Zonder eenige onderbreking konden de verschillende kleuren achtereen volgens opgebracht worden, terwijl geen grootere werking werd geconstateerd dan bij het gebruikelijke cellulose papier het ge val was. Na het drukken werd een gedeelte van de oplaag naar Enge land gezonden om aldaar door de fabriek „waterproof" te worden gemaakt. Het resultaat was een voortreffelijke, perkamentachtige en ijzersterke kaart. Een bezwaar was echter, dat de kaart, door 577

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 75