5. DE „ZELFLAADINSTEEKLOOP VAN HET PISTOOL M. 11", (Een eenvoudig en billijk middel om de schiet- opleiding met het pistool M. 11 te verbeteren.) door P. G. H. VAN DER HARST, Kapitein der Artillerie. Met de geringe dosis pistoolpatronen (24 stuks) waarmee de met pistool bewapende zich voor een geheel jaar moet oefenen, zal niemand durven spreken van „oefenen in het pistoolschieten" nog minder van een opleiding. Bezuiniging bracht de eertijds toegestane 100 stuks per pistool- schutter langzamerhand terug tot de genoemde geringe hoeveel heid welke ternauwernood voldoende is om den man aan den knal te wennen. Reeds lang kwam men deels uit bezuinigingsoverwegingen, deels om op minder veilig gelegen schietbanen te kunnen oefenen tot z.g. „insteekloopen", geconstrueerd voor de in den handel verkrijgbare en zeer bekende klein kaliber munitie (5,6 mm.), die zooals de naam zegt in schietwapens van grooter kaliber wor den ingebracht om hieruit voor oefening op de schijf de veel goedkoopere en minder gevaarlijke klein kaliber munitie te ver schieten. Zij zijn van algemeene bekendheid en behoeven dus hier geen nadere bespreking. In een automatisch wapen gebracht verviel ten eenenmale de werking als zelflaadpistool, m. a. w. de schutter kreeg geen ervaring in de behandeling en het schieten met zijn wapen. Als zoodanig hadden zij dan ook weinig nut. De firma Erma te Erfurt, vertegenwoordigster in Holland de firma Muntz en Co., Damrak te Amsterdam, construeerde echter een inrichting die zij noemde „De zelflaadinsteekloop voor het pistool MO 8 (ons pistool M. 11). De bijbehoorende munitie is de in den handel verkrijgbare, overbekende en vrij billijke 5,6 mm. long rifle. Met het hierboven genoemde apparaat is het niet hoog genoeg te schatten voordeel bereikt, dat het pistool als zelflader werkt, behandeld wordt en zich gedraagt als het pistool M 11 met zijn origineele munitie. 666

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 68