komen van het scharnierstuk, ja eventueele storingen, ze open baren zich op gelijke wijze als bij het pistool M. 11. Persoonlijke ervaringen en schietuitkomsten. 1. Het mocht mij niet gelukken 5 patronen in den houder te krijgen, doch slechts 4. Deze 4 patronen konden zonder haperen in snelvuur worden verschoten. De automatische werking was onberispelijk, de patronen werden goed aange bracht, de ledige huls goed uitgeworpen. 2. Op de cirkelschijf werd geschoten op 3 afstanden en wel op 10, 20 en 30 m.hierbij bleek a. het mikpunt evenals bij het origineele pistool te liggen 1/3 v/d afstand in cm. beneden het trefpunt; b. het pistool met insteekloop goede trefzekerheid te be zitten. De resultaten waren zeer goed n. 1. staande vrije hand 10 m. 8 schoten (2 series van 4) 12,11,11,11,10,10,10,9, 20 m. Idem 11,10,10,10,10,9,9,8, 30 m. Idem 12, 11,10, 8, 8, 6, 6,5, met de schoten goed verdeeld rond de roos (12). 3. Bij ledigen houder blijft het sluitstuk geopend, echter niet doordat de verklikker wordt opgelicht en in werking wordt gebracht, doch doordat de ledige houder zelf het sluitstuk tegenhoudt en het scharnierstuk omhoog blijfthet gevolg is, dat de houder er niet dan met een tamelijke krachtsinspan ning kan worden uitgetrokken en eerst nadat men het sluit stuk een weinig achterwaarts heeft gebracht. Ik acht dit een bezwaar, dat de fabrikant zal moeten ver helpen. Uitgaande van het feit, dat van deze zelflaadinsteekloopen, waarvan de aanschaffingskosten niet hoog zijn, 1 of 2 per bat terij voldoende zouden zijn, terwijl de prijs der benoodigde mu nitie naar schatting 1/4 of 1/5 van die der parabellumpatronen moet bedragen, vermeen ik in de bovenbeschreven inrichting in derdaad een voor den troep zeer begeerenswaardig middel te moeten zien ter verbetering van de schietopleiding der pistool- schutters, terwijl ik ze als een aangenaam bezit kan aanbevelen voor de officieren, die zich desnoods op eigen erf, met weinig kosten in het pistoolschieten willen oefenen. 670

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 72