Uit de publicatie van de resultaten, welke door de deelnemers werden behaald en van de opmerkingen der beoordeelaars zullen zeer zeker tal van jonge ruiters leering kunnen trekken. Wellicht, dat ook rij-instructeurs daarin wenken kunnen vinden voor hun onderricht en ten slotte heeft een van de beoordeelaars eenige opmerkingen gemaakt, welke van nut kunnen zijn bij het opstellen van het programma voor onderwerpelijke concoursen. Het programma luidde De volgorde der uit te voeren bewegingen is C H K M B (1) Binnenrijden in stap, bij O halt houden en groeten. Af- en opstijgen. (2) Met langen teugel voorwaarts gaan, bij C hoefslag volgen op de rechterhand, bij B het paard in de hand stellen. A (3) Bij A afwenden en van A tot O met een rechtgesteld paard gedurende eenige passen laten wijken voor het linker been, waarbij de voorhand op de lijn A C blijft. F. M. H. en K. liggen op 10 X van den hoek. (4) van O tot C idem voor het rechter been. (5) Bij H paarden in de hand stellen, aandraven en van H tot M tempo uitstrekken (hierbij licht rijden) en verkorten (door zitten). (6) Bij C halt houden en weer aandraven. (7) Bij E halt houden, 4 pas achterwaarts gaan en weer aandraven. (8) Bij A afwenden en bij C volte links en volte rechts maken. (9) Bij C hoefslag rechts volgen, van M tot H tempo uitstrekken, (licht rijden) en verkorten (doorzitten). (10) Bij C halt houden en weer aandraven. (11) Van C tot A de paarden laten strekken en wederom in de hand stellen. (12) Bij A in galop rechts aanspringen. (13) Van K tot F paarden laten strekken en wederom in de hand stellen. (14) Bij A volte rechts maken. (15) Bij E halt houden en weer rechts aanspringen. (16) Bij C halt houden, 4 pas achterwaarts gaan en weer rechts aanspringen. 672

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 74