2 N. b. 8. 39. Zangger, H. Die Oasschutzfrage. Bern, Hans Huber. 1933. 1 dl. 1 bd. N. b. 8. 40. Camentron. Le danger aéro-chimique. Paris, Ch. Lavauzelle Cie. 1933. 1 dl. 1 bd. N.b. 8. 41. Flury, F. en Zernik, F. Schadliche Oase, Dampfe, Nebel, Rauch-und Staubarten. Berlin, Julius Springer. 1931. 1 dl. 1 bd. N.c. 163. Kyrill Popoff. Das Hauptproblem der Ausseren Ballistik. Leipzig, Akademische Verlaggesellschaft. 1932. 1 dl. 1 bd. O. b. 2. 78. Spanjaerdt Speekman, L.P.No. 601 A. Berekeningen van dekkingen van gewapend beton tegen artillerievuur. Breda, K.M.A. 1932. 1 dl. 1 bd. P. h. 28. Spindler, A. Der Handelskrieg mit U-booten. Berlin, E. S. Mittler Sohn. 1933. 1 dl. 1 bd. P. h. 44. Usborne, C. V. Smoke on the Horizon. Mediterranean Fighting 1914- 1918. London, Hodder Stoughton. 1933. 1 dl. 1 bd. p. 1. 29. Lijst van de Nederlandsche, Nederlandsch-Indische, Surinaamsche en Curagaosche schepen, aan welke onderscheidingsseinen zijn verleend uit het internationaal seinboek. Amsterdam, J.H. de Bussy. 1933. 1 dl. 1 bd. Q. a. 3. c. 10. Pool, J.M. No. 497. Leerboek der Differentiaal- en Integraalrekening. Ie deel. Breda, K.M.A. 1933. 1 dl. 1 bd. Q. d. 2. b. 3. 32. Btflaard, P. P. Vrije Uitbouw (Uitgevoerde werken). Bandoeng, Visser Co. 1933. 1 dl. 1 bd. Q d. 2. b. 6. 13. Waterleidingbedrijf Pangkal Pinang. Batavia, O. Kolff Co. 1932. 1 dl. 1 bd. R. b. 5. 22. Götz van der Vet, J. G. H. Afstandsmarschen. Handleiding voor de wandelsport. Amsterdam, Holdert Co. 1932. 1 dl. 1 bd. S. b. 1. 132.Development of disarmament deliberations from the beginning of the conference to the end of 1932. Berlin, W. 8. Carl Heymanns Verlag. 1933. 1 dl. 1 bd. S. c. 1. 25. Wellan, J. W. J. Regeling van de inheemsche rechtspraak in rechtstreeks bestuurd gebied. (St. bl. 1932. No. 80). Wageningen, Veenman Zonen. 1933. 1 dl. 1 bd. S. d. 2. 13. Stigter, P.J. No. 656a. Het strafproces voor de krijgsraden van het leger in N. I. Breda, K.M.A. 1933. 1 dl. 1 bd. S. d.3, 28. Stigter. P.J. Straf-en Tuchtrecht voor de Nederlandsche Landmacht. 11e deel. Breda, K.M.A. 1933. 1 dl. 1 bd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 96