4 W.b. 1. 101. No. 92a. Infanterie-reglement. Deel. I. De exercitiën, onderdeel A (I. R. I. A.). Breda, K.M.A. 1932. 1 dl. 1 bd. W.b.8. 260. No. 42. Voorschrift betreffende het tactisch gebruik van Rook. Breda, K. M. A. 1932. 1 dl. 1 bd. W.b. 8. 89. No. 82. Samenstelling van de Koninklijke Landmacht op voet van vrede. (Vredesorganisatiën). 's-Gravenhage, Algemeene Landsdrukkerij 1933. 1 dl. 1 bd. W.b.8. 261. Erkens, P.J. De motorordonnans en de bestuurder bij autotreinen en gemotoriseerde troepen en treinen. Amsterdam, Strengholt's Uitg. Mij. 1933. 1 dl. 1 bd. W. c. 2. 2. Verzameling van voorschriften voor de Zeemacht in Nederlandsch-lndië. Deel. I. Hoofdstuk V. Uniformen en onderscheidingsteekenen. Batavia, Landsdrukkerij 1933. 1 dl. 1 bd. W. g. 5. 86. Neugebauer. Nachrichten-Fibel (für Fernsprech- und Blinktechnik). Berlin, Offene Worte, 1933. 1 dl. 1 bd. W. h. 1. 22. Infantry Training. (I) Training. London, H.M.S.O. 1932. 1 dl. 1 bd. W. h. 3. 1. Artillery Training (I). Drill. London, H.M.S.O. 1932. 1 dl. 1 bd. W. h. 5. 75. Signal training. (All arms). London, H.M.S.O. 1932. 1 dl. 1 bd. W. m.5. 21. Führung und Gefecht der verbundenen Waffen (Entwurf). Abschnitt III. Aufklarung, Erkundung, Beobachtung. Abschnitt IV. Tarnung, Verschleierung. Wien, Osterreichischen Staatsdrucherei. 1933. 1 dl. 1 bd. X. a. 8. h. 13. Geurtjens, H. Marindineesch-Nederlandsch Woordenboek. Bandoeng, A. C. Nix Co. 1933. 1 dl. 1 bd. X. a. 8. h. 14. Drabbe, P. Beknopte spraakkunst en korte woordenlijst der Slaroeëe- sche taal. Bandoeng, A. C. Nix Co. 1932. 1 dl. 1 bd. X.a. 8. h. 15. Drabbe, P. Woordenboek der Jamdeensche taal. Bandoeng, A. C. Nix Co. 1932. 1 dl. 1 bd. X. b. 147. Vademecum voor den nieuw benoemden officier van het Nederlandsch Indische leger. Uitgegeven door de N. I. O. V. Bandoeng, Visser Co. 1933. 1 dl. 1 bd. X. f. 1. 44. Aanwinstenlijst van de bibliotheek van het Dep. v. L.N. en H. Buitenzorg, Archipel drukkerij. 1933. 1 dl. 1 bd. X. f. 2. 19. Catalogus der Technische bibliotheek van den M. D.G. D. Tjimahi. „Independent" 1933. 1 dl. 1 bd. Y. a. l.a. 2. 8. Verslag van de staatsspoorwegen in Nederlandsch-lndië over 1932.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 98