I Bijlage I. Het onderwijs aan inheemschen. A. Particulier Onderwijs. Koranscholen. Pesantrens. Tarekats. Scholen van Inlandsche vereenigingen. A. B. C. cursussen. al dan met gesub- Zendings- en missie-scholen. sidieerd. B. Gouvernementsonderwijs. Volksschool Standaardschool Vervolgschool Schakelschool speciale sch. H.I.S. H.C.S. Eur. L. Sch,. M. U. L. O. H. B. S. Lyceum A. M. S. Technische Hoogeschool. Rechts Hoogeschool Medische Hoogeschool Ambachtscholen Landbouwscholen Normaalscholen 726 l li

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 36