Hij wordt heel kort daarna overgeplaatst naar Weltevreden en bemerkt, dat hij zijn rechter groote teen niet strekken kan. De wond aan de groote teen geneest verder vrij vlot. Eenigen tijd wordt hij in het hospitaal te Weltevreden opgenomen, terwijl in de ziektegeschiedenis o. a. aangeteekend staat, dat er geen ontaardingsreactie is. De man gaat kort daarop met Europeesch verlof en laat zich 14 dagen na terugkomst in Indië weer opne men voor hetzelfde euvelhij kon de groote teen nog steeds niet strekken en liep daardoor, naar zijn beweren, onvast. Na eenigen tijd is hij door Prof. v. Wulfften Palthe onderzocht. Deze vond een lichte nystagmus rechts geen buikreflexen geen cremaster reflex alle spieren door de N. peronaeus geïnnerveerd contraheeren zich minder krachtig dan links. De strekkers van de rechter groote teen zijn noch met gal- vanischen nóch met faradischen stroom tot contractie te brengen. Aan den rechter buitenenkel is een plek, die voor tastprikkels ongevoelig is; pijnprikkels worden hier te laat waargenomen. Er is geen verdikking van de N. peronaeus. Prof. v. Wulfften Palthe differentieert nu tusschen le. traumatische neurose, die door het electrisch onderzoek echter uitgesloten wordt 2e. Multiple sclerosemag niet worden uitgesloten wegens ny stagmus ontbreken van buikreflexen rechts en zwakke buik reflexen linksontbreken van de cremaster reflex 3e. Lepra, 't Kan een beginsymptoom zijn. Maar verdere aanknoo- pingspunten zijn er niet. Geen bacillen van Hansen. 4e. Mononeurodegeneratie Iuetica niet waarschijnlijk; cerebro- spinaal vocht op alles negatief. De conclusie van van Wulfften Palthe was in dit stadium kun nen we geen diagnose stellen. Directe oorzaak tusschen trauma en lijden is er niet. Ook op de x-foto geen afwijking aan het gewricht. We kunnen dus niet verder gaan dan een tijdsverband aannemen. Onze medische kennis zoo zegt hij, is niet in staat te beoordeelen, of er behalve dit tijdsverband ook nog een in direct oorzakelijk verband bestaat in den zin van een „auslösend moment'', waarbij men zich dan zou moeten voorstellen, dat het trauma een latente aandoening manifest heeft doen worden. De betrokken detachementscommandant gaf een verklaring af, dat het ongeval moest beschouwd worden als ontstaan ,,in en door den dienst". De commissie, waarvoor bedoeld sergeant verscheen, keurde hem af en wel tengevolge van lichaamsgebrek, ontstaan in en door den dienst. 748

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 58