niet te rekenen, terwijl de aanwezigheid van handgranaten niet geheel uitgesloten is. Overigens zal de wijze van optreden tegenover verzetslieden h. 1.1. vrijwel overeenkomen met het bovenstaande, terwijl speciaal in kampongs, waar de verzetspartij elk oogenblik uit elke richting zal kunnen te voorschijn komen, veel aandacht besteed moet worden aan dekking van rug en flanken. Geraadpleegde bronnen „Straatgevechten", door F. A. M. HARTERING, le Luit. Inf. N.I L. „Binnenlandsche Onlusten", door E. E. T. DULFER, le Luit. Inf. Ned. Leger „Het straatgevecht", door J. A. CARPENTIER ALTING, le Luit. In. N. I. Leger. V. P.T. L. Handleiding voor het beteugelen van woelingen. Der Einsatz der Schutzpolizei im Aufruhrgebiet. Schmitt. Der Kampfeinsatz der Schutzpolizei bei inneren Unruhen. Har- tenstein. 834 MEDEDEELING. PRIJSVRAAG. Stichting Centrale Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose in Nederlandsch-Indië. De S. C. V. T. schrijft een prijsvraag uit voor een pakkende reclameplaat, die tot doel heeft om ieder op te wekken zich geneeskundig te laten onderzoeken. Er worden 4 prijzen uitgeloofd tot een totaal bedrag van f 250—De inzen dingen zullen te Batavia worden ten toon gesteld. Wij wekken gaarne allen, die op dit gebied bijzondere gaven hebben, op om aan deze prijsvraag met dit mooie doel, mee te doen. De bijzonderheden en voorwaarden, die in het Hollandsch, Maleisch, Ja- vaansch en Soendaneesch gesteld zijn, kunnen per briefkaart worden aange vraagd bij den Secretaris van de S. C. V. T., den Heer N. Hoekstra, p/a Factory, Batavia-Stad. Opgenomen op verzoek van de „Stichting Centrale Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose in Nederlandsch-Indië". Red.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 64