3 - S. e. 12. Eggens, J. Verklaring van het burgerlijk wetboek. Zesde deel. Haarlem. F. Bohn. N. V. 1933. 1 dl. 1 bd. y c 113 Vlak, C. De bevoegdheid van den Gouverneur-Generaal ten aanzien van de wetgeving in Nederlandsch-lndië. Utrecht, Nijmegen. N. V. Dekker van de Vegt en J. W. van Leeuwen. 1933. 1 dl. 1 bd. T c. 114. Maunier, R. Sociologie coloniale. Introduction a l'étude du contact des races. Paris. Domat-Montchrestien. 1932. 1 dl. 1 bd. T. d. 2. 126. Vreede, A. G. De Indische regeling van de arbeidsovereenkomst Tweede deel. Batavia-C. Drukkerij Plantijn. 1933. 1 dl. 1 bd. T.d. 2. 146. Sprenger van Eijk, J. P. Rapport van den hoofdinspecteur van financiën, ddo. 30 October '73. Lt. A. Depatement van Financiën. 1 dl. 1 bd. y e 4 42Mededeelingen van het Centraal Kantoor voor de statistiek. No. 107. Jaaroverzicht van den in- en uitvoer van N. I. gedurende het jaar 1932. Deel I. (Java en Madoera). Batavia. G. Kolff Co. 1933. 1 dl. 1 bd. j f 92. Etherton, P. T. en Hessell Tiltman, H. Japan: mistress of the Pacific London. Jarrolds 1933. 1 dl. 1 bd. y 93. Etherton, P. T. en Hessel Tiltman, H. Manchuria: the cockpit of London. Jarrolds. 1932. 1 dl. 1 bd. y. f. 94. Raptschinsky, B. Blank en geel in het verre oosten. Zutphen. W.J. Thieme Cie. 1933. 1 dl. 1 bd. y f. 95. Goudriaan, J. Socialisme zonder dogma 's. Haarlem. H. D. Tjeenk Willink Zoon. 1933. 1 dl. 1 bd. U.b. 9. 267. Hitler, A. Mein Kampf. München. Fr. Eher Nachfolger. 1933. 1 dl. 1 bd. U.b. 9. 268.Ter herdenking van het 10-jarige bestaan van de Middenstands- vereeniging. Batavia-C. Albrecht Co. 1933. 1 dl. 1 bd. U b 9 269. Wall., V. I. v. d. Geschiedenis der militaire sociëteit „Condordia" te Batavia. Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan der sociëteit. Batavia-C. G. Kolff Co. 1 dl. 1. bd. U.c. 2. b. 1. 43.Adatrechtbundels. XXXVI. Borneo, Zuid-Celebes, Ambon, enz. 's-Gravenhage. Mart. Nijhoff. 1933. 1 dl. 1 bd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 113