2. DE NEDERL.-INDISCHE LUCHTDOELARTILLERIE door E. BARETTA, le Luitenant der Artillerie. (met 1 foto en schetsen) DE VUURLEIDING. A. INLEIDING. Bij de N. I. Ld. Artillerie worden de schietgegevens bepaald uit metingen en berekeningen, welke in één centralen commando post worden uitgevoerd. Teneinde, voor zoover dit mogelijk is, tegemoet te komen aan de bezwaren, welke deze centralisatie, naast de vele voordeelen, met zich brengt, zijn reserven aanwezig voor de kwetsbaarste vuurleidingsinstrumenten en voor het overbrengingssysteem van de schietgegevens. Voor dit doel is een extra afstandmeter aanwezig, en naast transmissie van de schietgegevens d.m.v. een electrisch wijzer- systeem, ook telefonische overbrenging mogelijk. Het centraliseeren van de bepaling der schietgegevens heeft het mogelijk gemaakt te corrigeeren voor de parallaxen, welke ontstaan, indien commandopost en batterij niet op dezelfde plaats zijn opgesteld. Bij het onderhavige systeem kunnen echter alleen de schiet gegevens benoodigd bij toepassing van de indirecte richtwijze voor parallax worden gecorrigeerd en is om bekende redenen afgezien van het corrigeeren van de gegevens voor de directe richtwijze. U Het volgende is mede bedoeld, als vervolg op het artikel „De vuur leiding van de Luchtdoelartillerie", opgenomen in I. M. T. 1933, No. 1. In het bijzonder wordt verwezen naar de daarbij behoorende teekening. B. 889 ff'

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 15