PAUL FERDINAND KENNINCK, Beste Paul. Nog geheel onder den indruk van het ontstellende gebeuren op 31 Augustus, trof ons een dag later, als een donderslag, je verscheiden. En een dof, angstig gevoel maakte zich van ons allen meester. Het was haast niet in te denken. Nu jij weer, onze vroolijke, immer opgewekte Paul, met zijn geestige kwinkslagen en zijn dolle invallen. Trouw en flink makker, steeds bereid met zijn gullen lach een ieder te helpen. Wij gelooven niet, dat wij thans reeds beseffen, hoe je zult worden gemist. Je heengaan is immers nog zoo ondenkbaar, zoo moeilijk te realiseeren. En toen wij eindelijk nadere bijzonderheden hoorden, hoe dankbaar waren wij toen met de wetenschap, dat het ver- IN MEM OR I AM. KAPITEIN DER INFANTERIE. geboren te Bandjermasin, 5 Maart 1898, overleden te Kendari, 30 Augustus 1933.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 1