scheiden zich in een enkel oogenblik had voltrokken en hoe vol bewondering waren wij voor het optreden en de tegen woordigheid van geest van je 10-jarig zoontje. Hoe goed deed het ons te hooren, hoe allen, die je daar in het verre Celebes in je werk en door je warme vriendschap hebben leeren waardeeren en liefhebben, beloofden je laatste rust plaats te zullen verzorgen. Ver ben je van ons vandaan en toch ook weer zoo dichtbij en vele vriendelijke en mooie gedachten zullen voortdurend naar je uitgaan. Moge dit een troost zijn voor allen, die je dierbaar waren en moge het besef bij hen groeien, dat je niet weg bent, niet weg kunt zijn, dat je voortdurend in hunne omgeving toeft en waakt en dat de hoogere arbeid, waartoe je bent opge roepen, hun ten zegen, zal zijn. Beste makker, rust zacht. M. H.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 2