De telefonische verbindingen van den vuurleider zijn dezelfde als bij toepassing van het wijzersysteem. Door een omschakeling heeft echter indrukken van het druk- contact instede van een schel- een bromsignaal tengevolge, het geen hoorbaar is in de koptelefoon van den stukscommandant. D. HET RESERVE-VUURLEIDINGSSYSTEEM. De vuurleiding van de Ld. Artillerie is in de eerste plaats geheel afhankelijk van het functionneeren van het vuurleidingstoestel en bovendien van de verbinding vuurleidingstoestelbatterij. Van daar dan ook, dat gezocht is naar een reserve vuurleidings systeem, hetgeen uiteraard uiterst eenvoudig moet zijn en be schouwd moet worden als een middel om bij falen van een der integreerende deelen van de normale vuurleiding niet werkeloos te zijn. Bedoeld systeem is echter nog in een ontwikkelingsstadium mogelijk bestaat later nog gelegenheid hierover een en ander op te merken. 909

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 35