Ik ontken het effect van dit in horizontaal evenwicht brengen van een paard, dat zich verzet door een eenvoudig ruiter In de cross-country van de Najaars military der K.M.S. waren drie hekken opgesteld. Alle hekken waren even hoog en hadden hetzelfde aanzien. Een combinatie ruiter-paard, die vrij hoog ge plaatst was in de dressuurproef weigerde voor het eerste hek, weigerde voor het tweede en weigerde voor het derde hek. Nu vraag ik U: „Indien deze combinatie ruiter-paard (goed beoor deeld in de dressuur, dus in staat het horizontale evenwicht aan te nemen) in het terrein iets dergelijks te zien geeft, wat is dan het nut der dressuur? (Zie de woorden van den Russischen Ge neraal En waarom plaatste deze ruiter zijn paard niet in het ideale evenwicht en liet zijn paard gehoorzamen? Indien deze ruiter daar geen succes mede had, wat moet dan verwacht wor den in dit opzicht van den eenvoudigen ruiter, i.e. den soldaat?" De beschouwingen in ons voorschrift over het evenwicht zijn onjuist en overbodig. Overbodig omdat zij geen nut hebben voor het Campagne (Militaire) paard. De geheele evenwichts-para- graaf wijst geheel in de richting van de hoogere rijkunst, waar horizontaal evenwicht vereischt is om te kunnen komen tot het ■evenwicht op de achterhand. Het voorschrift legt een nauw verband tusschen teugelspanning en evenwichtshouding. Wil men zich hierover een goed begrip vormen dan dient men eerst te weten, welke waarde de juiste samenwerking van spierkracht en massa hebben bij de bewe gingen van het paard. In zijn beroemd werk „Questions Equestres" zegt de Generaal L'Hotte hierover „La force autrement dit Taction musculaire-et le poids propre du cheval sont les deux éléments exploités pour le gou- verner, réserve étant faite de la part a donner ici au moral de l'animal. „II est done nécessaire que la force et le poids convergent vers un même but en marchant d'accord. „Mais la masse étant inerte par elle-même, ses translations sont subordonnées a la force, d'oii résulte que le bon emploi de celle-ci donnera la bonne distribution du poids, etc. etc. „Nous serons maitres de régir la force, ou si l'on veut, les puis sances musculaires, du moment ou. nous aurons su marier intime- ment l'impulsion a la flexibilité des ressorts. „Quel que soit le service auquel le cheval est destiné, la réunion de ces deux éléments et sa soumission est indispensable, comme donnant la marche et les moyens de la diriger. Seulement, ils se combinent dans des proportions différentes, suivant le genre de service auquel le cheval doit satisfaire. „Ainsi, chez le cheval de course, e'est l'impulsion qui l'emporte •et de beaucoup, etc. 927

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 53