sche recruut na drie maanden africhting met het regiment op oefening gaat. Bovendien is de africhting der paarden dusdanig eenvoudig, dat dit bij de regimenten geschiedt door de oudere miliciëns, dus geen extra opgeleide dure remonte berijders noodig zijn. De paarden komen, afgericht volgens de Amersfoortsche school, vaak dusdanig afgericht van de depots, dat de troepen soldaat die niet rijden kan. Dit bewijst dat er een wanverhouding bestaat tusschen depot en troep, want paarden die bij de africhting bij het depot goed gingen, leveren bij den troep vaak groote moeilijkheden op. Een rijsysteem, en de methode, dienen dusdanig te zijn, wil het voldoen aan de eischen te stellen aan een militair rij- systeem, dat niet slechts goede ruiters er succes mede kunnen behalen. Anders gaat het daarmede als met Plinzner, die bij het eenvoudige aanrijden van gebruikspaarden de zgn. „Einstellung am Sporn" verlangde, wat zelfs onder onmiddellijk toezicht van Plinzner ,,mit ihren offenbaren Miszerfolgen in un- geschickten Handen, viel zur Verketzerung der ganzen Reiterei hat beigetragen. Plinzner ist damit in einem ahnlichen Fehler verfallen wie Pluvinel mit der übertriebenen Pfeilerverwendung, Newcastle mit der Schlaufzügel-Kappzaum arbeit: Dem Lehrling darf der Meister seinen Zauberstab nicht ohne Aufsicht anver- trauen; das führt zum Plantschen (v. Unger in Meister der Reitkunst) Niet alleen is dit bij het Italiaansche systeem uitgesloten, het is bovendien veel economischer. Indien de africhting der recruten geschiedt in de helft van den tijd, kan de recrutensterk- te van het depot tot de helft worden terug gebracht om in een jaar tijds hetzelfde aantal aanvullingsmanschappen voor de eskadrons te hebben. De africhting door gewone cava leristen bij het eskadron, maakt dat dure re monte-berijders overbodig zijn, en dit onder deel van het depot dus geheel verdwijnen kan. Hoeveel geld komt hierdoor beschikbaar, dat aangewend zou kunnen worden om de front sterkte der eskadrons op te voeren, c. q. die meer modern uit te rusten? En welke voor- deelen biedt korte en eenvoudige africhting niet bij mobilisatie! Met veel vreugde constateeren wij, dat ook de Hr. Hekker voorstander is van eenvoudiger rijden. Hij staat hierin niet alleen, d.w.z. dat ik kort geleden een brief ontving van Majoor Willimann, commandant der Schwere Versuchsschule te Wallenstadt (Zwit serland) die o.a. schrijft „Ich habe Ihre Artikel-Serie „Saumur oder Pinerolo" die in •der Hollandischen Militarzeitung erschienen ist, ins Deutsch 939

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 65