6. EEN IN ALLE OPZICHTEN CORRECTE HOUDING VAN DEN RUITER BIJ HET SPRINGEN. Bovenstaande foto is overgenomen uit het kortgeleden ver schenen boek „Riding reflections" bij Piero Santini, waarin de Italiaansche rijmethode wordt behandeld. De aandacht wordt gevestigd op de volgende punten: 1. Hakken omlaag. 2. Punt van den voet hooger dan de hiel. 3. Voeten naar buiten gekeerd. 4. Lenden hol. 5. Zuiver contact met den mond van het paard. Men lette ook vooral op de juiste ligging van het onderbeen en van de knie en op den rechten hoek, gevormd tusschen dij- en onderbeen, waarmede de afstand van zitvlak tot zadel bepaald wordt. H. 1034

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 68