1. LUITENANT-GENERAAL H. N. A. SWART. 1363 1933. Tot hen, die in het jong verleden in het Aziatisch deel van ons koninkrijk geschiedenis hebben gemaakt, behoort naast groot meester van Heutsz diens adept Swart te worden genoemd. 975 Uit Nederland ontvangen 19-10-'33. Red.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 1