Bewapening1) per pantserauto 1 mitr. Hotchkiss van 8 mm. opgesteld in den torenbovendien 1 res. mitr. in den wagen per pantserauto 1 semi-automatisch kanon van 37 mm. op gesteld in den toren. Munitie-1) per pantserauto 5.568 mitr. patrn. 2) 198 proj. op den vrachtauto van het pel. 8.640 mitr. patrn. 2) -j- 864 proj. op den munitieauto van het esk.39.744 mitr. patrn. 2) -j- 972 proj. Totaal per eskadron141.120 mitr. patrn. 2) -j- 6.804 proj. Bovendien per pantserauto10 handgranaten 2 brand- granaten per eskadron 156 melinite-patrn. per eskadron5 grondseinpistolen en 152 grond- seinpatrn. Bemanningper pantserauto 3 of 4 man. Engeland. De paw. zijn georganiseerd in regimenten, welke Cav. eenheden zijn en in compagnieën, welke eenheden vormen van het Royal Tank Corps. Het regiment paw. bestaat uit een staf en 3 eskadronshet eskadron uit een staf en 2 sectiën. De compagnie paw. bestaat uit een staf en 3 sectiën. Een sectie is samengesteld uit een com mandoauto (paw.) en 2 half-sectiën, elk van 2 paw. De sterkte der bemanning is afhankelijk van het type van den wagen. Paw. ontleenen hun groote beteekenis aan hun snelheid, waar door zij verrassend kunnen optreden, hindernissen snel kunnen omtrekken, op grooten afstand van andere troepen kunnen ageeren en aan de omstandigheid, dat zij een grooten actie-radius bezitten. Beschermd zijnde tegen „gewoon" vuur uit mitrs. en handvuur wapenen en gewapend zijnde met een of meer mitrs. of met een mitr. en een (semi-) automatisch kanon van licht kaliber, bezitten zij een belangrijk offensief en defensief vermogen. Dit vermogen, in combinatie met hun snelheid, stempelt hen tot een geducht wapen in de hand van een bekwaam, doortastend commandant. Hiertegenover staat, dat paw. in hoofdzaak gebonden zijn aan de wegen, een betrekkelijk zwaar gewicht hebben, in open terrein van verre zichtbaar zijn, bij nacht slechts geringe snelheid kunnen ontwikkelen, zeer kwetsbaar zijn voor art. vuur en vuur uit anti tankwapens en dat zij bezwaarlijk kunnen voorzien in eigen be- 1081 EIGENSCHAPPEN VAN PANTSERWAGENS. 1) Geldt alleen voor het materieel „White". Een gedeelte dezer patrn. heeft pantserdoorborend vermogen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1933 | | pagina 19