1. ROSSIGNOL door G. Th. SLOTHOUBER. (Slot; zie I. M. T. 1934, No. 1 en 2). XVII. Het gevecht bij Bellefontaine. Zie ook I.M.T. 1932 No. 10, blz. 803 t/m 805. Van het Fransche 2 C.A., dat op 22-8-14 naar LÉGLISE zou oprukken, was aan de voorhoede (bestaande uit 19 Ch. a ch., de 7 inf. brig, en 2 afdn art.), die in BELLEFONTAINE zou legeren, opgedragen om onder bevel van den C.-4 Div. te 6.00 uit dat dorp te deboucheeren en „en halte gardée" tegenover TINTIGNY te wachten, totdat de hoofdmacht van het 2 C.A. zou zijn opgesloten. Wij weten, o.a. uit hetgeen ik in bovengenoemd I.M.T. behan delde, dat door ernstige marschvertragingen op den 21-8-T4 de troepen de hun bevolen legeringsplaatsen niet hadden bereikt, zoodat de voorhoede behalve het ruiterregiment niet. in BELLEFONTAINE overnachtte, doch 12 km. zuidelijker. Ook is bekend, hoe ten slotte het bevel van den legerkorps C. door den Div. C. in zooverre werd gewijzigd, dat 120 R.I. (87 brig.)147 R.I. (7 brig.), 42 R.A. (min I) en het Esc. Div. onder bevel van den Div. C. de voorhoede zouden vormen, die te 6.00 uit BELLEFON TAINE zou deboucheeren, terwijl 91 R.I. (7 brig.), 9 B.C.P. en 13 B.C.P. (87 brig.) en 1-42 R.A. onder bevel van den C.-7 brig, te 6.00 uit LAHAGE zouden afmarcheeren en via PONCELLE naar het plateau van SAINTE MARIE (buiten de kaart F5-55-5) zouden oprukken om als flankdekking van het legerkorps op te treden. Behalve 91 R.I. en de St.-7 Brig, zijn al deze troepen ten slotte op de in het I.M.T. 1932 No. 10 blz. 803 aangegeven tijden op het gevechtsterrein aangekomen. De Generaal Cordonnier, die te 7.15 met 11-120 R.I. in BELLE FONTAINE aankwam, trof daar den reg. C. van het 19 Ch. a ch. aan (Zie I.M.T. 1932 No. 10, blz. 793), van wien hij vernam, dat tegenover het dorp vijand stond „tout Ie front en avant de BELLE- „FONTAINE est tenu par l'ennemi. Nous avons échangé quelques „balles et ramené des prisonniers. Au dire de l'un d'eux, qui a l'air „intelligent, nous avons devant nous une division dont le gros est 243 „Halte gardée" en „gesicherte Halt" rust met veiligheidsmaatregelen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1934 | | pagina 1