1. DE VLIEGTUIGAANVAL IN SCHEERVLUCHT EN DE AFWEERMAATREGELEN DAARTEGEN door G. A. ILGEN, Luit.-Kol. v. d. Gen. Staf, Commandant der Luchtvaartafdeeling. Gaarne voldoe ik aan het verzoek van de redactie om in dit tijdschrift een beschouwing te wijden aan deze belangrijke en voor de strijdkrachten op den grond onder bepaalde omstandig heden zeer gevaarlijke luchtactie. In het navolgende zal in hoofdzaak aandacht worden gewijd aan den aanval in scheervlucht op marcheerende colonnes, om dat deze actie bij onze oefeningen van grondtroepen in samen werking met luchtstrijdkrachten nogal eens tot uitvoering kwam en bij besprekingen vaak tot discussies aanleiding gaf. Algemeen. In het algemeen heeft de aanval in scheervlucht (a. i. s.) ten doel om met mitrailleurvuur en/of lichte bommen (scherf-, brand- en gasbommen) aan 's vijands strijdkrachten op den grond en te water verliezen toe te brengen, den vijand te demorali- seeren en zijn actie te vertragen voorts zich daartoe eigenende materieele doelen te vernielen. In onze omstandigheden zullen aanvallen in scheervlucht in het bijzonder kunnen worden gericht tegen zich ontschepende troepen, tegen colonnes (troepen en treinen) en gesloten troepen eenheden op wegen en in het terrein, bivaks en troepenkwar tieren, vijandelijke landingsterreinen voor vliegtuigen, enz. De a. i. s. uitgevoerd op reeds voor het gevecht ontwikkelde troepen zal slechts bij uitzondering een resultaat opleveren, dat den inzet van het kostbaar en moeilijk te vervangen vliegtuig en menschenmaterieel onder deze, veel risico brengende om standigheden rechtvaardigt. Zulks is een gevolg van het feit dat de a. i. s., om tegen levende strijdkrachten resultaten af te wer pen, groote, in gesloten formaties opgestelde doelen vereischt, welke voor het gevecht ontwikkelde troepen normaal niet zullen bieden, terwijl aan den anderen kant de luchtafweermiddelen onder deze omstandigheden, gereed voor de volvoering van him 739

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1934 | | pagina 1