1. ZWARE EN LICHTE BOMMENWERPERS GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN (met een schets in den tekst) door L. C. A. VAN DAM. Kapitein der Artillerie-waarnemer. Zooals thans wel algemeen bekend zal zijn, zullen voor het Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger zware bommenwerpers worden aangeschaft. Uit het nemen van dit besluit blijkt, dat het Legercommando thans een geheel ander gebruik van de lucht strijdkrachten op het oog heeft, dan tot nu toe het geval was. Dit aan een ieder duidelijk te maken, is de bedoeling van onderstaand artikel. Het is nog slechts enkele jaren geleden, dat er een markant verschil bestond tusschen de z.g. dagbommenwerpers en de nacht bommenwerpers. Speciaal in Engeland kwam dit zeer sterk tot uiting. Deze typen hadden, zeer in het algemeen gesproken, de volgende karakteristieken De dagbommenwerper: Een 1-motorig vliegtuig, met een ge ringen bommenlast maar groote snelheid, een hoog plafond maar een relatief geringen actieradius, waarbij in het algemeen het idee voorzat, dat, in formatie vliegende, het in staat zal zijn om snel over een korten afstand in het vijandelijke land door te dringen, zijn snelheid gebruikende om verscheidene aanvallen per dag te doen, en om aan de vijandelijke jagers te ontsnappen, terwijl het, op de groote hoogte, waarop het in staat is te vliegen, weinig kwetsbaar is voor het luchtdoelgeschut. De nachtbommenwerper Een 2-motorig vliegtuig met grooten bommenlast en grooten actieradius, maar een naar verhouding geringe snelheid en laag plafond. Het idee dat hierbij voorzat was een diep binnendringen in het vijandelijke land, en een zwaar bombardement op doelen achter het front, zooals industriecentra, vliegvelden, kunstwerken, enz., met elk vliegtuig dat zijn doel kan bereiken. De nachtbommenwerper is voor zijn veiligheid voor namelijk aangewezen op de duisternis, ofschoon hij een betrek kelijk zware verdedigende bewapening voert. 395

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1936 | | pagina 1